Registrace

Biologický směr

 

30. března 2019

prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.

 

VIRY KOLEM NÁS

V prostředí okolo nás se skrývá mnoho organismů a částic neviditelných pouhým okem. Jednou velkou skupinou, která je někde na pomezí, jsou právě viry – nesou genetickou informaci a množí se, ale potřebují k tomu hostitele. Některé jsou přenášené hlodavci, jiné krví nakažených lidí, a některé velmi lehce vzdušnou cestou. Přestože většina z nich neobsahuje mnoho genů, je mnoho z nich schopno způsobit závažná onemocnění, z nichž mnohá jsou i v současné době neléčitelná. V přednášce se podíváme do historie virů a uvidíme, co je na nich zajímavého, v čem se liší a hlavně na které bychom si měli dávat pozor a proč.

 

Registrace Fybich

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

  1. Uvedením osobních údajů prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu www.contipro.com uděluji podle nařízení Evropského parlamentu a Rady [EU] č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES [obecné nařízení o ochraně osobních údajů] [dále jen GDPR] výslovně souhlas s tím, aby Contipro a. s. se sídlem Dolní Dobrouč 401, PSČ 561 02, IČ: 609 17 431 zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje obsažené v tomto přihlašovacím formuláři. Svůj souhlas uděluji za účelem komunikace s mou osobou (včetně následné komunikace související s nabídkou dalších akcí a aktivit pro Contipro a. s.) pro zabezpečení, organizaci a dokumentaci projektu FYBICH a jeho akcí. Současně souhlasím s pořízením fotografií a audiovizuálních záznamů z této akce a jejich použitím k propagačním účelům Contipro a.s.
  2. Souhlas podle odst. (1) je udělován na dobu tří let.
  3. Současně prohlašuji, že svůj souhlas podle odst. 1 mohu kdykoliv odvolat a že jeho odvoláním není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do doby odvolání souhlasu.