Registrace

Biologický směr

7. října 2017

Stanislav Pepeliaev, Ph.D.

 

NUKLEOVÉ KYSELINY, JEJICH DRUHY A FUNKCE

Přednáška seznámí s nukleovými kyselinami vyskytujícími v živých organismech, popíše jejích druhy, podrobně vysvětli biologické role jednotlivých druhů, uvede do problematiky přenosu dědičné informace. Bude také zmíněna problematika genetických modifikaci.

 

Registrace Fybich