Registrace

Chemicko-fyzikální směr

25. listopadu 2017 

 

doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc.

 

HYALURONAN - CO TO VLASTNĚ JE A PROČ JE O NĚJ TAKOVÝ ZÁJEM?

Hyaluronan je podle své struktury polysacharid, který, ač strukturně velmi jednoduchý, je schopen zastávat v savčím organismu celou řadu různých rolí. Pokud se nachází ve formě vysokomolekulárního biopolymeru, potom je jeho úlohou lubrikovat (mazat) nám klouby, udržovat vodu v tkáních, a hlavně zabezpečovat správnou výstavbu mezibuněčné hmoty. Pokud je z nějakého důvodu rozštěpen na krátké fragmenty, potom se z něj stává informační molekula, která přenáší informace mezi jednotlivými buňkami a reguluje tak celou řadu procesů ve tkáních. Této zajímavé molekule bude věnován celý přednáškový blok, ve kterém budou postupně probrány biosyntéza a struktura této molekuly, její chemické a fyzikální vlastnosti a způsoby výroby dříve i nyní. Budou probrány biologické vlastnosti hyaluronanu a jeho jednotlivé role v organismu. Na základě znalostí o jeho fyzikálních, chemických a biologických vlastnostech budou odvozovány stávající i budoucí aplikace hyaluronanu v kosmetice, přípravcích na hojení ran, tkáňovém inženýrství a nosičích léků. Jednotlivé aplikace budou dokumentovány na „případových studiích“, vzorcích či schématech a na některých z nich bude demonstrován jednak přístup vědce, inženýra i obchodníka při jejich vývoji, výrobě i realizaci na trhu.