Registrace

Chemicko-fyzikální směr

17. řijna 2017

 

Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Ing. Kateřina Knotková, Ph.D.

 

NANOVLÁKENNÉ MATERIÁLY - OD PRINCIPŮ VÝROBY AŽ PO JEJICH APLIKACE  

Přednáškový blok je rozdělen do čtyř dílčích přednášek. V první z nich se dozvíte všeobecné výhody týkající se nano-vlákenných materiálů a široké možnosti jejich využití v různých oborech.  Druhá část se zabývá (fyzikálními) principy metody přípravy nano-strukturovaných materiálů, která je známa pod názvem elektrostatické zvlákňování. Další část přednášky vám představí fyzikálně chemické roztokové parametry ovlivňující tvorbu nanovláken a analytické postupy při vyhodnocování vlastností nanomateriálů. Cílem poslední části přednášky je představit efektivní metody a taktiky zavedené pro výzkum a pro vývoj vedoucí ke konkrétním produktům především technického charakteru. Posluchač si tak vytvoří představu o základních činnostech a vlastní práci ve výzkumných a vývojových laboratořích. Na konci každého přednáškového bloku bude možnost prodiskutovat získané poznatky přímo s přednášejícím.

 

 

 

Registrace Fybich