fbpx

Registrace

Pozvánka na sobotní seminář

Vše proběhne ONLINE. Student se hlásí pouze jednou na celý sobotní program.

Před seminární sobotou obdržíte emailem odkaz na MS Teams, přes který se budete na přednášky přihlašovat. 

 

10. prosinec 2022

8:30 - 10:20 INTERAKCE SVĚTLA SE HMOTOU aneb Světlo jako zdroj energie; RNDr. Milan Durchan, CSc.

Co je to světlo, foton, kvazičástice světelného kvanta? Jakým způsobem se „rodí“ foton, jak proniká hmotným prostorem, jak „umírá“? Může se hmota přetvořit na světlo a naopak? Z přednášky se dozvíte, jakými procesy se energie světla může transformovat např. na chemickou energii a jak některé z těchto velmi rychlých fyzikálně chemických procesů můžeme studovat, a vůbec, k čemu je to dobré.

10:35 - 12:30 JAK POČÍTAČE POMÁHAJÍ VYHLEDÁVAT NOVÁ LÉČIVA; prof. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D. 

Proces vývoje nového léčiva je velmi náročný jak po stránce časové, tak po stránce finanční. Doba uvedení nového léčiva na trh se typicky pohybuje v rozmezí 12 - 15 let a průměrné náklady činí cca 1,3 miliardy USD. V minulosti byly účinné látky hledány mezi složkami léčivých prostředků lidové medicíny nebo byl jejich objev výsledkem šťastné náhody. V dnešní době se však uplatňuje daleko větší měrou systematický, racionální přístup vycházející z poznání biologické a molekulární podstaty určitého onemocnění. Důležitou roli v počátečních fázích racionálního návrhu léčiv pak hrají počítačové metody, které se používají v procesu tzv. virtuálního screeningu k vytipování potenciálních biologicky aktivních látek, jejichž aktivitu lze následně ověřovat experimentálně. V této přednášce budou postupně představeny všechny důležité aspekty počítačového návrhu léčiv od způsobu reprezentace molekul v počítači a charakterizace jejich chemické podobnosti až po popis hlavních metod virtuálního screeningu, jako jsou podobnostní a farmakoforové vyhledávání, modelování vztahu mezi strukturou a biologickou aktivitou látky či molekulové dokování.

 

Registrace Fybich

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

  1. Uvedením osobních údajů prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu www.contipro.cz uděluji podle nařízení Evropského parlamentu a Rady [EU] č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES [obecné nařízení o ochraně osobních údajů] [dále jen GDPR] výslovně souhlas s tím, aby Contipro a. s. se sídlem Dolní Dobrouč 401, PSČ 561 02, IČ: 609 17 431 zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje obsažené v tomto přihlašovacím formuláři. Svůj souhlas uděluji za účelem komunikace s mou osobou (včetně následné komunikace související s nabídkou dalších akcí a aktivit pro Contipro a. s.) pro zabezpečení, organizaci a dokumentaci projektu FYBICH a jeho akcí. Současně souhlasím s pořízením fotografií a audiovizuálních záznamů z této akce a jejich použitím k propagačním účelům Contipro a.s.
  2. Souhlas podle odst. (1) je udělován na dobu tří let.
  3. Současně prohlašuji, že svůj souhlas podle odst. 1 mohu kdykoliv odvolat a že jeho odvoláním není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do doby odvolání souhlasu.