Formy a speciality hyaluronanu

Umíme vyrobit různé deriváty a formy hyaluronanu. Objevte širokou škálu možností využití těchto forem, díky kterým lze uspokojit i velmi speciální požadavky.

Objevte nové formy hyaluronanu

Hydrogely

Hydrogely stavíme na bázi síťovaných derivátů hyaluronanu.

Nanovlákna

Vyrábí se z nativního hyaluronanu a jsou ve vodě rozpustné, nebo nerozpustné.

Mikrovlákna

Rozpustnost mikrovláken může být pár sekund i několik týdnů.

Staply

Krátká vlákna pro netkané textilie vyrobené z biopolymerů.

Tenké filmy

Samonosné tenké filmy se připravují z hyaluronanu nebo jeho derivátů.

Micely

Nosiče připravené z hydrofobních derivátů hyaluronanu. 

Hydrogely

Naše hydrogely jsou založeny na derivátech hyaluronanu schopných zesíťování. Výběr derivátu vede k požadované mechanické vlastnosti. Nezpůsobují cytotoxickou reakci, proto umožňují homogenní zapracování buněk, a také zformování do podoby gelu in situ. Po tomto procesu se materiál stane ve vodě nerozpustným.

Hydrogely mohou sloužit jako scaffoldy, materiál pro augmentaci měkkých tkání nebo k viskosuplementaci.


Do jejich struktury je možné zahrnout buňky, vlákna, mikročástice, nanočástice nebo aktivní chemické či biologické látky.


Hyaluronanové hydrogely a jejich rezidua jsou plně biokompatibilní a biologicky odbouratelné.

Chemické vlastnosti


Mol. hmotnost


60 - 1000 kDa

Stupeň substituce


1 - 5%

Koncentrace hyaluronanu


0,5 - 10%

Aplikace


Scaffoldy pro tkáňové inženýrství


Regenerativní medicína


Viskosuplementace


Pooperační adheze


Rezervoár pro uvolňování léku


Fyzikální vlastnosti

Tuhost
Youngův modul

0,5 - 20 kPa

Houževnatost

až 40 000 J/m3

Viskoel. vlastnosti
Elastický modul G´

10 Pa - 5000 Pa

Nanovlákna

Nanovlákna z hyaluronanu, jeho derivátů nebo kompozitních vláken umíme vyrábět pomocí našeho unikátního technologického zařízení 4SPIN, fungujícího na principu electrospinningu.

To nám umožňuje z nanovláken vytvářet různé struktury, objemné i ploché vrstvy s různými plošnými hmotnostmi. Vytvářená nanovlákna mohou být směrově uspořádaná.


Nanovlákenné materiály lze použít například jako obvazy na rány, nosiče pro postupné uvolňování léčiv nebo třeba jako scaffoldy pro tkáňové inženýrství.


Kromě toho lze nanovlákna kombinovat s dalšími formami materiálů, kterými jsou například mikrovlákna.

Chemické vlastnosti


Mol. hmotnost


15 - 150 kDa

Stupeň substituce


5 - 60%

Aplikace


Obvazy na rány


Scaffoldy pro tkáňové inženýrství


Uvolňování léku


Kosmetická séra


Kosmetické nanomasky


Fyzikální vlastnosti

Průměr
vláken


50 - 1200 nm

Povrchová
hmotnost


5 - 200 g/m2

Mikrovlákna

Vlákna na bázi hyaluronanu mají podobu nekonečných elementárních vláken. Ta mohou být připravena z různých biologicky odbouratelných derivátů hyaluronanu. Jednotlivé deriváty se liší v rychlosti rozpustnosti ve vodě, době resorpce v těle a dalších biologických či fyzikálních vlastnostech.

Mechanické vlastnosti vláken umožňují výrobu pomocí textilních technologií.Charakteristiku vláken lze změnit kombinací monofilů z různých materiálů.


Pletené tkaniny lze vyrábět v různých vzorech, gramážích a velikostech. Vlákna nebo textilie mohou být dále modifikována aktivními činidly.

Chemické vlastnosti


Mol. hmotnost


100 - 700 kDa

Stupeň substituce


0 - 60%

Příze a textilie


3 – 10 vláken v přízi


Osnovní pleteniny


Zátažné pleteniny


Splétané textilie


Fyzikální vlastnosti

Průměr
vláken


50 - 150 µm

Mechanická
pevnost


0,06 - 0,08 N/tex

Staplová vlákna

Staplová vlákna, netkané textilie, jsou vyrobena z fragmentů vláken, které mají kratší délku, typicky 3 až 5 mm. Mohou být připraveny z nativního hyaluronanu, jeho derivátů nebo směsi hyaluronanu a jiných biopolymerů.

Tyto netkané textilie mohou být vyrobeny jako samonosné vrstvy, nebo mohou být aplikovány na různé varianty porézních substrátů. Umožňují vytváření více vrstev a naloadování účinných látek. Rozpustnost střižových vláken v pufrovaném fyziologickém roztoku se může měnit od sekund do několika týdnů podle potřeby.

Staplová vlákna mohou být sterilizována a používána pro trvalé implantabilní zdravotnické prostředky. Samonosná vrstva může být tvořena pouze hyaluronanem, aniž by byla nutná přísada. Dále je možné tvořit vícevrstvé konstrukce.

Chemické vlastnosti


Mol. hmotnost


350 kDa – 2.7 MDa

Nosné materiály

PAD, PES či PU pro jednofázové zprocesování

Aplikace


Aktivní vrstvy pro hojení ran

Systémy pro uvolňování a cílení léků

Sterilizované nitrotělní materiály

Hemostatické polštářky

Charakteristika

Tloušťka vláken

100 - 200 µm

Povrchová hmotnost samonosné vrstvy

15 – 60 g/m2

Povrchová hmotnost nesené vrstvy

10 – 60 g/m2

Tenké filmy

Samonosné tenké filmy se připravují z čistého hyaluronanu, nebo z jeho různých derivátů.

Ve vodě nerozpustné tenké filmy mohou být vyrobeny z hydrofobizovaného hyaluronanu, nebo ze síťovaných derivátů hyaluronanu. Síťování může být dosaženo chemickou či enzymatickou reakcí, anebo UV zářením. To také umožňuje provést zesíťování společně se živými buňkami.

Bobtnání filmů, rychlost degradace a mechanické vlastnosti mohou být řízeny vybraným způsobem modifikace a požadovaným stupněm substituce. Společnost Contipro může připravovat filmy s různými přísadami, jako jsou účinné látky, barviva, magnetické nebo fluorescenční nano-částice a různé typy nosičů (například polymerní micely). Na základě individuálních požadavků klienta je možné vyrobit filmy na míru.

Chemické vlastnosti


Mol. hmotnost


15—1000kDa

Stupeň substituce


až 60 %

Aplikace


Prevence pooperačních adhezí

Tkáňové inženýrství (buněčné listy)

Kontrolované uvolňování účinných látek nebo růstových faktorů

Charakteristika

Tloušťka filmu

5 – 60 µm

Podíl sušiny

> 85 %

Povrchová hmotnost

10 – 100 g/m2

Bobtnavost (PBS, 37°C, hydratovaný stav)

400 – 1500 %

Pružnost v tahu

až 2 GPa

Pružnost v tahu (v hydratovaném stavu)

až 5 GPa

Polymerní micely

Micely v podobě jádra a obalu se ve vodných roztocích mohou samy uspořádat. Tato struktura umožňuje nekovalentní zapouzdření ve vodě špatně rozpustných léčiv.

Hlavně díky biologické rozložitelnosti, biokompatibilitě a bezpečnosti hyaluronan při parenterálním i neparenterálním podávání nabízí řadu výhod oproti syntetickým polymerům.

Hyaluronan v plášti polymerních micel může sloužit k cílení molekuly do buněk nebo tkání, které jsou nadměrně citlivé na vázání hyaluronanu, a to včetně patologických tkání bohatých na CD44 receptory.

Polymerní micely mají velké uplatnění v dermatologické léčbě. Jsou schopné překonat vrstvu kůže stratum corneum, takže mohou dodat hydrofobní lék i do hlubších vrstev kůže.

Chemické vlastnosti


Mol. hmotnost


10 - 20 kDa

Stupeň substituce


5 - 70%

Délka acylového řetězce


C6 - C18

Aplikace


Dermatologie

Zvýšení penetrace aktivních látek.

Farmacie

Cílení léčiv.

Charakteristika

 v dispergované formě

Velikost micel


20 - 100 nm

Tvar micel


sférické částice


Speciality hyaluronanu

Nejžádanější materiály

Nabízíme látky na bázi HA pro průmysl, výzkum i vývoj. Umíme vyrobit různé čistoty i různé molekulové hmotnosti, oligosacharidy a deriváty HA. Pro bližší info stahujte produktový katalog s ceníkem v AJ

Zhmotníme i vaše požadavky

Každý má svou vlastní vizi a s tím spojené specifické potřeby. Velmi rádi připravíme produkty šité na míru, které přesně naplní vaše požadavky. V případně zájmu kontaktujte přímo naše obchodní oddělení.

contipro on white

Contipro a.s.
Dolní Dobrouč 401
561 02 Dolní Dobrouč
Czech Republic

(+420) 465 519 530
(+420) 465 543 793

VAT CZ60917431
Datová schránka: b5pdgsq

sales@contipro.com
info@contipro.com
Contipro France

Europe map KW